Mác bê tông là gì?

Khi nói đến mác bê tông là nói đến khả năng chịu nén của mẫu bê tông.

Theo tiêu chuẩn xây dựng cũ của Việt Nam (TCVN 3105:1993, TCVN 4453:1995), mẫu dùng để đo cường độ là một mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 150 mm × 150 mm × 150 mm, được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn quy định trong TCVN 3105:1993, trong thời gian 28 ngày sau khi bê tông ninh kết.

Sau đó được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá hủy mẫu (qua đó xác định được cường độ chịu nén của bê tông), đơn vị tính bằng MPa (N/mm²) hoặc daN/cm² (kG/cm²).

Máy nén mẫu bê tông

Máy nén mẫu bê tông

Trong kết cấu xây dựng, bê tông chịu nhiều tác động khác nhau: chịu nén, uốn, kéo, trượt, trong đó chịu nén là ưu thế lớn nhất của bê tông.

Do đó, người ta thường lấy cường độ chịu nén là chỉ tiêu đặc trưng để đánh giá chất lượng bê tông, gọi là mác bê tông.

Mác bêtông được phân loại từ 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 và 600.

Khi nói rằng bê tông mác 200 chính là nói tới ứng suất nén phá hủy của mẫu bê tông kích thước tiêu chuẩn, được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn, được nén ở tuổi 28 ngày, đạt 200 kG/cm².

Còn cường độ chịu nén tính toán của bê tông mác 200 chỉ là 90 kG/cm²] (được lấy để tính toán thiết kế kết cấu bê tông theo trạng thái giới hạn thứ nhất).

Bảng tra cường độ bê tông và cấp độ bền của bê tông

Từ tiêu chuẩn TCVN 356-2005: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép, khái niệm mác bê tông không dùng nữa mà thay bằng khái niệm cấp bền của bê tông. Ký hiệu là B: B20, B25, B30… Đơn vị là Mpa. 1 Mpa = 10 kG/cm2 

Mác bê tông

Cường độ chịu nén bê tông

Trên đây là giải thích về Mac bê tông. Mọi thắc mắc cần được giải đáp chi tiết hơn nữa vui lòng liên hệ Hotline: 0985.39.8686