Cấp Phối Bê Tông

Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông và vữa xây theo TCVN thể hiện đầy đủ tỷ lệ cát đá xi măng có trong bê tông từ mác 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400.

Cấp phối bê tông là gì?

Cấp phối bê tông: là tỷ lệ giữa các thành phần vật liệu cát đá xi măng cho 1m³ bê tông. phụ thuộc vào mác bê tông, kích thước cốt liệu, chất kết dính và thành phần phụ gia.

Được quy định trong định mức dự toán vật liệu theo mác bê tông. Mác bê tông là khả năng chịu nén của mẫu bê tông, mẫu theo TCVN có kích thước hình lập phương 150 mm x 150 mm x 150 mm, được bảo dưỡng trong điều kiện nhất định, thường là 28 ngày và được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá hủy mẫu.

Mác bê tông được phân loại từ mác 100, mác 150, mác 200, mác 250, mác 300, mác 350, mác 400…

Cấp phối bê tông mác 150, 200, 250 theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng

Mác bê tôngXi măng (Kg)Cát vàng (m3)Đá 1×2 (m3)Nước (lít)
150288.020.50.913185
200350.550.480.9185
250415.120.460.88185

Bảng định mức cấp phối mác bê tông 150, 200, 250 theo Bộ xây dựng

Những yếu tố ảnh hưởng tới cấp phối bê tông

Thành phần cốt liệu:

Nước ảnh hưởng đến cường độ bê tông, nếu nước quá ít dẫn tới hiện tượng hỗn hợp bê tông bị khô, nhanh đông kết, không phát triển được hết cường độ.

Nếu nước quá nhiều dẫn đến độ sụt cao loãng làm hỗn hợp lâu đông kết hơn.

Vì thế, hầu hết các công ty sản xuất bê tông tươi thành lập nên những trạm trộn, tại đây bê tông tươi đều được trộn bằng máy, hệ thống điều khiển vi tính trung tâm nên sản phẩm được chia theo tỷ lệ phù hợp và đồng đều hơn mang lại hiệu quả cao.

Cấp Phối Bê Tông

Cấp Phối Bê Tông

Cấp phối mác vữa bê tông theo TCVN

Cùng công ty bê tông tươi TPA tìm hiểu về cấp phối mác vữa bê tông qua bảng sau đây:

Cấp Phối Vữa bê tông

Bảng tra mác vữa xi măng bê tông trong xây dựng

Cấp phối mác bê tông từ 100-300 theo PC30 

Loại bê tôngXi măng PC30 (Kg)Cát vàng (m3)Đá (m3)Nước (lít)
Bê tông mác 100 đá 4×62000.530.94170
Bê tông mác 150 đá 4×62570.510.92170
Bê tông mác 150 đá 1×22880.500.91189
Bê tông mác 200 đá 1×23500.480.89189
Bê tông mác 250 đá 1×24150.450.9189
Bê tông mác 300 đá 1×24500.450.887176
Bê tông mác 150 đá 2×42720.510.91180
Bê tông mác 200 đá 2×43300.480.9180
Bê tông mác 250 đá 2×43930.460.887180
Bê tông mác 300 đá 2×44660.420.87185

Công thức trộn bê tông đúng mác theo tỷ lệ mà bạn chưa biết

Cách trộn bê tông đúng Mác bê tông theo tỷ lệ, cách trộn vữa xây đúng mác giúp cho bê tông được chất lượng và làm việc hiệu quả nhất

Bê tông là hỗn hợp gồm cát + đá + nước + xi măng. Vậy trộn thế nào để đạt đúng Mác theo quy định? Hầu hết, trên bao bì xi măng có ghi tỷ lệ trộn cho 1 m3 bê tông. Ví dụ:

Bê tông Mac 100:  320 kg Xi măng + 1060 Lít cát + 260 lít nước thì tỷ lệ trộn là: 6.4 bao Xi măng +1060 lít cát + 260 lít nước tương đương với 1 bao Xi măng : 165.6 lít cát : 40.6 lít nước 

Lấy thùng sơn 18 lít để làm chuẩn thì tỷ lệ trộn bê tông của từng loại mác sẽ là:

Mác 200: 1 bao xi măng + 4 thùng cát + 7 thùng đá

Mac250: 1 bao xi măng + 3.5 thùng cát + 6 thùng đá

Mác 300: 1 bao xi măng + 2 thùng cát + 4 thùng đá